Συμβάσεις

Κωδ. ΈργουΤίτλος ΈργουΣυμβασιοποίησηΑνάδοχοςΤρέχον Συμβατικό Αντικείμενο (€)Πιστοποιήσεις (€) % Προόδου

715

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ

2014091111/09/2014

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

00000000000227043595227.043.595,76

00000000000119460891119.460.891,10

0000000000000000005252,6

2502

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ. 202+466,26 ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Χ.Θ. 218+090

2016110707/11/2016

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ

00000000000000792340792.340,25

000000000000000000000,00

000000000000000000000,0

2503

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Χ.Θ. 217+780 ΕΩΣ Χ.Θ. 235+550 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ.

2016110707/11/2016

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ

00000000000000711060711.060,69

000000000000000000000,00

000000000000000000000,0

563

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 53+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 73+000, ΕΠΙΔΟΜΗΣ Σ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

2009041515/04/2009

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

0000000000001391698013.916.980,61

000000000000080767778.076.777,50

0000000000000000005858,0

2505

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΣ-8 (ΧΘ 254+634) ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΣΓΥΤ ΣΤΟΝ ΔΟΜΟΚΟ (ΧΘ 270+210).

2017012323/01/2017

ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ

00000000000000717569717.569,38

000000000000000000000,00

000000000000000000000,0

717

ANAΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 70 ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

2014092626/09/2014

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ALSTOM TRANSPORT SA (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΣΕ)

0000000000004129717441.297.174,41

0000000000002128787121.287.871,90

0000000000000000005151,5

512

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 73+135 ΕΩΣ Χ.Θ. 79+750 (80+493 Ν.Σ.Γ.Υ.Τ.), ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ) ΚΑΙ H/M ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ

2012013131/01/2012

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – INTRAKAT

0000000000007763617377.636.173,57

0000000000006705742367.057.423,10

0000000000000000008686,4

737

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Ν.ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

2013032020/03/2013

ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

00000000000000538865538.865,22

00000000000000431031431.031,10

0000000000000000008080,0

10005

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ETCS ON LINE

2007090505/09/2007

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. /THALES RAIL SIGNALLING SOLUTIONS GMBH

0000000000001717136117.171.361,00

000000000000063641416.364.141,76

0000000000000000003737,1

635

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ

2013121818/12/2013

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ)

00000000000374242810374.242.810,48

00000000000216161119216.161.119,90

0000000000000000005757,8

10004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ETCS ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2007053030/05/2007

ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO SPA

0000000000002130058721.300.587,14

0000000000002051691720.516.917,90

0000000000000000009696,3

2501

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ 164+000 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ. 169+737 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ Χ.Θ. 178+924,45 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ. 181+645 ΚΑΙ Χ.Θ. 197+319,26 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ. 202+466,26.

2016110303/11/2016

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΕ

000000000000010152031.015.203,04

000000000000000000000,00

000000000000000000000,0

698

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2016041414/04/2016

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.

0000000000001054676210.546.762,23

000000000000012024691.202.469,10

0000000000000000001111,4

541

KΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ

2013062121/06/2013

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ALSTOM TRANSPORT S.A.

0000000000006945928669.459.286,54

0000000000005264403252.644.032,20

0000000000000000007575,8

706

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΕΙΔΟΜΕΝΗ, ΑΠΟ Χ.Θ.52+262,00 ΕΩΣ Χ.Θ. 72+858,91, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Σ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ Μ. ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Σ.Σ. ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

2016061515/06/2016

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.

0000000000001149397511.493.975,32

000000000000027957532.795.753,50

0000000000000000002424,3

700

ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ - ΤΙΘΟΡΕΑ

2013060303/06/2013

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

0000000000002101491321.014.913,49

0000000000001942633719.426.337,60

0000000000000000009292,4

751

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΞΟΔΟΣ Σ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ

2015100909/10/2015

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

0000000000001364512513.645.125,49

00000000000000573488573.488,00

000000000000000000044,2

10012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ GSM-R ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΕΙΔΟΜΕΝΗ- ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (Π.Α.Θ.Ε.Π.)

2006092626/09/2006

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ

0000000000005680048256.800.482,00

0000000000005634125556.341.255,12

0000000000000000009999,2

579

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 91+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 113+600 ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ

2013062121/06/2013

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. - INTRAKAT

00000000000293130532293.130.532,46

00000000000177561190177.561.190,10

0000000000000000006060,6

700/1

ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜHΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΣΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 700)

2015111010/11/2015

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

000000000000010728361.072.836,55

00000000000000787422787.422,10

0000000000000000007373,4

2504

«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΟΘΡΥΟΣ Χ.Θ. 242+000 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 255+305»

2017010909/01/2017

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΕ

00000000000000641971641.971,62

000000000000000000000,00

000000000000000000000,0

Κωδ. ΈργουΤίτλος ΈργουΣυμβασιοποίησηΑνάδοχοςΤρέχον Συμβατικό Αντικείμενο (€)Πιστοποιήσεις (€) % Προόδου
715ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ11/09/2014ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.227.043.595,76119.460.891,1052,6
2502ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ. 202+466,26 ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Χ.Θ. 218+09007/11/2016ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ792.340,250,000,0
2503ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Χ.Θ. 217+780 ΕΩΣ Χ.Θ. 235+550 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ.07/11/2016ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ711.060,690,000,0
563ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 53+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 73+000, ΕΠΙΔΟΜΗΣ Σ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΗΣ15/04/2009ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.13.916.980,618.076.777,5058,0
2505ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΣ-8 (ΧΘ 254+634) ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΣΓΥΤ ΣΤΟΝ ΔΟΜΟΚΟ (ΧΘ 270+210).23/01/2017ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ717.569,380,000,0
717ANAΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 70 ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ26/09/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ALSTOM TRANSPORT SA (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΣΕ)41.297.174,4121.287.871,9051,5
512ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 73+135 ΕΩΣ Χ.Θ. 79+750 (80+493 Ν.Σ.Γ.Υ.Τ.), ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ) ΚΑΙ H/M ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ31/01/2012Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – INTRAKAT77.636.173,5767.057.423,1086,4
737ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Ν.ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ20/03/2013ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ538.865,22431.031,1080,0
10005ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ETCS ON LINE05/09/2007Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. /THALES RAIL SIGNALLING SOLUTIONS GMBH17.171.361,006.364.141,7637,1
635ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ18/12/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ)374.242.810,48216.161.119,9057,8
10004ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ETCS ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ30/05/2007ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO SPA21.300.587,1420.516.917,9096,3
2501ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ 164+000 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ. 169+737 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ Χ.Θ. 178+924,45 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ. 181+645 ΚΑΙ Χ.Θ. 197+319,26 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ. 202+466,26.03/11/2016ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΕ1.015.203,040,000,0
698ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ14/04/2016ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.10.546.762,231.202.469,1011,4
541KΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ21/06/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ALSTOM TRANSPORT S.A.69.459.286,5452.644.032,2075,8
706ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΕΙΔΟΜΕΝΗ, ΑΠΟ Χ.Θ.52+262,00 ΕΩΣ Χ.Θ. 72+858,91, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Σ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ Μ. ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Σ.Σ. ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ15/06/2016ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.11.493.975,322.795.753,5024,3
700ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ - ΤΙΘΟΡΕΑ03/06/2013ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.21.014.913,4919.426.337,6092,4
751ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΞΟΔΟΣ Σ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ09/10/2015ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.13.645.125,49573.488,004,2
10012ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ GSM-R ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΕΙΔΟΜΕΝΗ- ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (Π.Α.Θ.Ε.Π.)26/09/2006ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ56.800.482,0056.341.255,1299,2
579ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 91+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 113+600 ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ21/06/2013Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. - INTRAKAT293.130.532,46177.561.190,1060,6
700/1ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜHΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΣΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 700)10/11/2015ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.1.072.836,55787.422,1073,4
2504«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΟΘΡΥΟΣ Χ.Θ. 242+000 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 255+305»09/01/2017ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΕ641.971,620,000,0