Δελτία τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Νέα σύνθεση Δ.Σ. στην ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ είναι η εξής: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Πετρόπουλος, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός. Αντιπρόεδρος, Δημήτριος Κουτσούκος, Πολιτικός Μηχανικός. Μέλος, Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Μέλος, ’Αννα Ζουρνατζή, Δικηγόρος. Μέλος, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός (Η/Υ). Μέλος, Δημήτριος Νικολάου, Επιχειρηματίας. Μέλος, Μιχαήλ-’Αγγελος Βαρελάς, Οικονομολόγος , Προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Παράδοση Σήραγγας Αγίου Στέφανου

Στις 29/01/2012, είκοσι ημέρες νωρίτερα από τη συμβατική υποχρέωση παράδοσής του κ χωρίς οικονομικές υπερβάσεις, παραδόθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ και δόθηκε στην κυκλοφορία, στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής το έργο «Ανακατασκευής Σιδηροδρομικής Σήραγγας».

03/02/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. επιθυμεί να ενημερώσει ότι δεν υπάρχει νέα απόφαση για παράταση της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος GSM-R. Η τελευταία παράταση της σύμβασης εγκρίθηκε το έτος 2008 και αφορά την περίοδο μέχρι την 26-11-2009. Επίσης επιθυμεί να ενημερώσει ότι όσον αφορά στη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου δεν έχει εγκριθεί καμία επί πλέον χρηματοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, πέραν του ποσού της αρχικής σύμβασης, όπως επίσης δεν έχει εγκριθεί καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση της εταιρείας SIEMENS.