Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Έργα  17.01.2017

Η ΕΡΓΟΣΕ ενεργοποιείται στον τομέα της Έρευνας που αφορά σιδηροδρομικές και συνδυασμένες μεταφορές. Η Εταιρεία συμμετέχει στις κλήσεις διακηρύξεων για έρευνα σε σύμπραξη με εταιρείες, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς (ιδιωτικούς και κρατικούς) από την Ελλάδα και το εξωτερικό.