Ψαθόπυργος – Πάτρα (περιοχή Μποζαϊτικα) (Υποδομή)

Έργα / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ /   30.03.2016

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 10,5 χλμ. στο τμήμα Ψαθόπυργος – Πάτρα (περιοχή Μποζαΐτικα) της γραμμής Αθήνας - Πάτρας.


Αναλυτικότερα στο παρόν έργο περιλαμβάνονται:

  • Εργασίες Υποδομής 
    Κατασκευή του καταστρώματος της νέας σιδ/κής γραμμής, μήκους 10,5 χλμ περίπου, αλλά και κατασκευή τεχνικών έργων εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι: 2 Cover & Cut, ένα στην περιοχή Αγ. Βασιλείου, μήκους 625,97 μ. και ένα στην περιοχή του Ρίου, μήκους 392,20 μ., επίσης 9 Σιδηροδρομικές Γέφυρες και περίπου 33 Άνω Διαβάσεις για το κάθετο οδικό δίκτυο, καθώς και 3 Οδικές Γέφυρες στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.
  • Παράπλευρα έργα της γραμμής 
    Παράπλευρη οδοποιία - υδραυλικά, αποκαταστάσεις θιγόμενων δικτύων ΟΚΩ,  αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα σε σημεία εντοπισμένων αρχαιοτήτων κλπ.
  • Απαλλοτριώσεις 
    Η συντέλεση των απαραίτητων απαλλοτριώσεων των αναγκαίων εκτάσεων για την κατασκευή της νέας γραμμής με τα επικείμενα κτίσματα ή κατασκευές αυτών στο τμήμα Ψαθόπυργος – Πάτρα (Μποζαϊτικα).

 

 

Φάση έργου: Το έργο βρίσκεται σε φάση ανάθεσης.

Χρηματοδότηση: Το  έργο έχει προταθεί για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility-CEF)  2014-2020

Εκτιμώμενο Κόστος: 130 εκ €