Αναβάθμιση Θεσ/νίκη - Προμαχώνας

Έργα / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ /   31.08.2016

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης κατά μήκος του άξονα Θεσσαλονίκη – Στρυμόνα – Προμαχώνα, μήκους 143 χλμ., την εκτέλεση εντοπισμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της γραμμής και των σταθμών του τμήματος και την εξασφάλιση, με αυτόματα συστήματα φύλαξης, των ισοπέδων διαβάσεων της γραμμής.

 

 

 

 

 

 

 


Φάση έργου:
Σε φάση προετοιμασίας για τη δημοπράτηση των απαραίτητων μελετών του έργου

Xρηματοδότηση:
1.Μελέτες
«Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020 (Connecting Europe Facility– CEF 2014-2020)
2.Κατασκευή
ΕΣΠΑ 2014-2020 Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)

Εκτιμώμενο κόστος έργου: 120 εκ. ευρώ