Αναβάθμιση Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο / Σύνορα Βουλγαρίας

Έργα / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ /   04.09.2017

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση υποδομής – επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα καθώς και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησης – ETCS level 1 σε όλο το τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Σύνορα Βουλγαρίας.

 

 

Εκτιμώμενο κόστος κατασκευής:  160 εκ. €.

 

Χρηματοδότηση:
Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2025 και συμπεριλαμβάνεται στα προτεινόμενα έργα για υλοποίηση στο πλαίσιο του πακέτου Γιούνκερ (Junker).