Ηλεκτροκίνηση 3 Γέφυρες - Πειραιάς

Έργα / ΑΤΤΙΚΗ /   19.01.2018

To έργο περιλαμβάνει τις εργασίες αναβάθμισης του διπλού/τριπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου Πειραιάς – Αθήνα – Τρεις Γέφυρες μήκους 13,5 χλμ. περίπου, των σιδηροδρομικών σταθμών του τμήματος, (συμπεριλαμβανομένου και του κύριου Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών) καθώς και εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος ηλεκτροκίνησης.

 

 

Το έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού διαδρόμου Πειραιάς - Τρεις Γέφυρες, συμβάλλοντας στην αύξηση της χωρητικότητάς του, ώστε να μπορεί να αναλάβει τόσο την προαστιακή όσο και την υπεραστική μεταφορική κίνηση.

 

 

Φάση έργου: Μία πρώτη φάση του έργου έχει υλοποιηθεί από τον ΟΣΕ και η ολοκλήρωση του έργου υλοποιείται από την ΕΡΓΟΣΕ.

 

Xρηματοδότηση: Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 και Εθνικοί Πόροι.


Kόστος έργου: 12  εκ. ευρώ


Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη κατασκευής: 2015
Oλοκλήρωση : Τέλος 1ου εξαμήνου 2018
Λειτουργία ηλεκτροκινούμενου Σ.Σ. Αθηνών: 07-2017

 

 

Tεχνικά χαρακτηριστικά:
Mήκος τμήματος : 13,5 χλμ
Tαχύτητα μελέτης: 80 χλμ/ώρα