Σήραγγα Αγίου Στεφάνου

Έργα / ΑΤΤΙΚΗ /   30.03.2016

Το έργο αφορά την πλήρη ανακατασκευή της σήραγγας του Αγίου Στεφάνου Αττικής, με την οποία αποκαθίσταται η κυκλοφορία του δεξιού κλάδου (ανόδου) της γραμμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

 

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή της παλαιάς σήραγγας, με διευρυμένη διατομή για εφαρμογή ηλεκτροκίνησης και δυνατότητα αύξησης του εμπορευματικού έργου (λόγω χρήσης μεγαλύτερου εύρους συρμών), καθώς επίσης και τη στρώση της γραμμής με υλικά τελευταίων προδιαγραφών για μέγιστες ταχύτητες.

 

Το έργο συμβάλλει στην αποκατάσταση και την ομαλή λειτουργία της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, με στόχο το διπλασιασμό της χωρητικότητας της γραμμής άρα και εξυπηρέτηση  μεγαλύτερου μεταφορικού έργου.

 Φάση έργου:  Ολοκληρωμένο

 

Xρηματοδότηση: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

 

Kόστος έργου: 2 εκ. ευρώ
 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής:  2011

Oλοκλήρωση έργου: 2012

 

Tεχνικά χαρακτηριστικά:

Mήκος τμήματος: 170 μ μονής γραμμής

Tαχύτητα μελέτης: 80 χλμ/ώρα

Cut& Cover:μήκους 62,50 μ.