Πολύκαστρο - Ειδομένη

Έργα / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ /   06.09.2017

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας γραμμής (παραλλαγής)  στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη, μήκους 21 χλμ. περίπου, της γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης με  σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες  και ηλεκτροκίνηση.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

  • συντέλεση των απαλλοτριώσεων των αναγκαίων εκτάσεων
  • υποδομή για διπλή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους
  • επιδομή μονής γραμμής στην παρούσα φάση
  • εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης ΕΤCS level I και τηλεπικοινωνιών στο ευρύτερο τμήμα Θεσσαλονίκη - Πολύκαστρο - Ειδομένη, συνολικού μήκους 80 χλμ.
  • εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στην εν λόγω παραλλαγή.
  • κατασκευή του νέου σιδ/κού σταθμού Πολυκάστρου, της σιδ/κής στάσης Μικρού Δάσους καθώς και αναβάθμιση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού σταθμού Ειδομένης

 

 

Xρηματοδότηση:
Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & Αστικές Συγκοινωνίες» 2000-2006  (Ε.Π. ΣΑΑΣ)

Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (Ε.Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013 & Εθνικοί Πόροι

«Συνδέοντας την Ευρώπη 2014-2020 (Connecting Europe Faceility CEF 2014-2020)

 

 

Kόστος έργου:
113  εκ. ευρώ

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής:  2007
Εκτίμηση Ολοκλήρωσης έργου: 2021
               
Tεχνικά χαρακτηριστικά:
Mήκος τμήματος: 21 χλμ

Tαχύτητα μελέτης: 160 χλμ/ώρα
Σταθμοί/στάσεις: 1 νέος σιδ/κός σταθμός (Πολυκάστρου), 1 ανακαινισμένος σιδ/κός σταθμός (Ειδομένης) και μία νέα σιδ/κή στάση (Μικρού Δάσους)