Επιθεωρήσεις Έργων Συγχρηματοδοτούμενων από το CEF 2014-2020

Δελτία τύπου  10.12.2015

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου κλιμάκιο εκπροσώπων του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού διενέργησαν τεχνική επίσκεψη στα δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, που χρηματοδοτούνται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ConnectingEuropeFacility-CEF) 2014-2020 και τα οποία  βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.