Δελτίο Τύπου Υπογραφή Συμπληρ. Σύμβασης 705

Δελτία τύπου  13.10.2015

Υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης για την «Ολοκλήρωση της Κάτω Διάβασης στη θέση Σαράγια».