Ενημέρωση στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ κ. Κ. Σπηλιόπουλο

Δελτία τύπου  15.07.2013

Eνημέρωση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο από την ομάδα εργασίας του έργου "Κατασκευή Κάτω Διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής - Ν. Μενεμένης Θεσσαλονίκης" στο χώρο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο (Ισόπεδη Διάβαση Αγ. Παρασκευής - Μενεμένης).

Eνημέρωση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο του συστήματος ETCS επί συρμού στο Ηλεκτραμαξοστάσιο Θεσσαλονίκης.