Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία  30.03.2016

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ           

  • Πρόεδρος, Χρήστος Δουκάκης, του Βαλσάμη
  • Αντιπρόεδρος- Εξουσιοδοτημένο Μέλος, Χρήστος Διονέλης, του Νικολάου
  • Μέλος, Ιωάννης Αντωνιάδης, του Αντωνίου
  • Μέλος, Νικόλαος Δαγλαρτζής, του Θεοδώρου
  • Μέλος, Δημήτριος Κουτσούκος, του Παναγιώτη, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.