Ηλεκτροκίνηση Οινόη - Χαλκίδα

Έργα / ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /   30.03.2016

Το αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτροκίνησης με τηλεδιοίκηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα.

 

 

Φάση έργου:

Ολοκληρωμένο

 

Xρηματοδότηση:

Ταμείο Συνοχής 2000-2006

 

Kόστος έργου:  

 8,4  εκ. ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής:  2007

Ολοκλήρωση έργου: 2013