Σύνδεση με εμπορευματικό λιμένα Αλεξανδρούπολης

Έργα / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ /   30.03.2016

Το έργο αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την κατασκευή της υποδομής και της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής του τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και τη σύνδεσή της µε το υφιστάμενο σύμπλεγμα των γραμμών του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.

 

 

Το έργο περιλαμβάνει:

  • έργα υποδομής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής
  • έργα επιδομής (σκυρογραμμή και εγκιβωτισμένη γραμμή στην περιοχή του λιμένα)
  • λοιπά έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου

 

Φάση έργου:

Ολοκληρωμένο

 

Χρηματοδότηση

 Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013

 

Κόστος έργου:

3,1 Μ€

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη: 2013

Περαίωση: 2015