Ηλεκτροκίνηση γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Έργα / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ /   07.09.2017

Το έργο αφορά σε εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης με τηλεδιοίκηση στα τμήματα Αχαρνές – Τιθορέα και Δομοκός – Θεσσαλονίκη και εκτελέστηκε στο πλαίσιο πολλαπλών συμβάσεων που υλοποιήθηκαν σταδιακά.

 

Η ηλεκτροκίνηση του τμήματος Δομοκός – Θεσσαλονίκη, δόθηκε σταδιακά σε κυκλοφορία και εμπορική εκμετάλλευση το Σεπτέμβριο του 2007 και το Σεπτέμβριο του 2008. Έκτοτε λειτουργεί διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή.

 

Στο τμήμα Αχαρνές - Τιθορέα, λόγω εκτεταμένων κλοπών / δολιοφθορών στο σύστημα ηλεκτροκίνησης, υλοποιήθηκαν εργασίες ανάταξης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2017. Έχει  ήδη δοθεί σε λειτουργία το τμήμα Αχαρνές-Οινόη από τον Μάϊο του 2015.

 

Επίσης, ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2017 οι εργασίες εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης στο τμήμα από την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών έως τις Τρεις Γέφυρες  και το τμήμα δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2017. Το τμήμα Τρεις Γέφυρες-Αχαρνές (ΣΚΑ) είχε δοθεί στον ΟΣΕ για χρήση από τον Δεκέμβριο του 2015 και μετά την λειτουργία του ηλεκτροκινούμενου  Σ.Σ. Αθηνών (Ιούλιος 2017) βρίσκεται σε λειτουργία.

 

Φάση έργου:

Ολοκληρωμένο

 

Xρηματοδότηση:

Ταμείο Συνοχής 1994 – 1999 και 2000-2006

Εθνικοί  Πόροι

 

Kόστος έργου:  

189,5 εκ. ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής:  1996

Ολοκλήρωση ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Δομοκός – Θεσσαλονίκη : 2008

Ολοκλήρωση ηλεκτροκίνησης τμήματος έξοδος Σ.Σ. Αθηνών-Τιθορέα: 2017 (μετά την ανάταξη)