Σηματοδότηση - Ηλεκτροκίνηση Λάρισα - Βόλος

Έργα / ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /   04.09.2017

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης και ETCS της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Βόλος μήκους 61 χλμ περίπου. Ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει την κανονικοποίηση της παλαιάς μετρικής γραμμής του τμήματος Λατομείο – Βόλος.

 

Φάση έργου: Σε φάση προετοιμασίας δημοπράτησης της κατασκευής


Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)


Εκτιμώμενο Κόστος: 60 Μ€