Σηματοδότηση - Ηλεκτροκίνηση Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Έργα / ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /   04.09.2017

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης και ETCS Level 1 επί της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα μήκους 80 χλμ περίπου.

 

Φάση έργου: Σε φάση προετοιμασίας δημοπράτησης


Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ  2014-2020


Εκτιμώμενο Κόστος: 47,5 Μ€