Ρίο - Νέος λιμένας Πατρών

Έργα / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ /   31.03.2016

Στο τμήμα Ρίο (περιοχή Μποζαΐτικα) – Ν. Λιμένας Πάτρας είχε αρχικά προωθηθεί μελετητικά ο σχεδιασμός της πλήρους υπογειοποίησης της γραμμής εντός του αστικού ιστού της Πάτρας. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού είχε εκτιμηθεί σε 400 εκατ. €, ο οποίος όμως, λόγω των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου (γειτνίαση με το παραλιακό μέτωπο κλπ.) ενδέχεται μέχρι και να διπλασιασθεί.
 


Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα, κατέστη αναγκαία η επικαιροποίηση της μελέτης κόστους – οφέλους του ευρύτερου έργου, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της τεχνικοοικονομικά βέλτιστης λύσης της διέλευσης της γραμμής από την πόλη της Πάτρας, για την τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης της υλοποίησης των εκτελούμενων και προγραμματιζόμενων έργων επί του άξονα αυτού.


Η λύση που προκύπτει ως βέλτιστη προβλέπει πολύ ηπιότερες επεμβάσεις, σαφώς χαμηλότερου κόστους, στην εν λόγω περιοχή.


Για την μελετητική ωρίμανση και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, ο ΟΣΕ έχει αναλάβει την εκπόνηση της προμελέτης χάραξης της νέας γραμμής καθώς και της σχετικής Μ.Π.Ε. Μετά την ολοκλήρωση της προμελέτης, θα ακολουθήσει η διαδικασία διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς για την έγκριση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου. Η εκπόνηση των υπολοίπων μελετών και η κατασκευή του έργου θα γίνει από την ΕΡΓΟΣΕ.