Σύνδεση Εμπορικού Λιμένα Καβάλας

Έργα / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ /   30.03.2016

Το έργο αφορά στην κατασκευή της νέας μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής μήκους 31,8 χλμ, που θα συνδέει τον εμπορικό λιμένα της Καβάλας ( Λιμένας Φίλιππος στην περιοχή της Νέας Καρβάλης) με την υφιστάμενη σιδ. γραμμή Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης.


Η νέα σιδ/κή γραμμή ξεκινάει από την περιοχή του οικισμού της Νέας Καρβάλης όπου προβλέπεται Σιδηροδρομική στάση που θα εξυπηρετεί τον οικισμό και συνεχίζει προς τους οικισμούς Πέρνη και Γραβούνα για την εξυπηρέτηση των οποίων έχει προβλεφθεί σιδηροδρομικός σταθμός. Στη συνέχεια , οδεύοντας στο μεγαλύτερο μήκος της παράλληλα με την Εγνατία Οδό συναντά τη υφιστάμενη σιδ. γραμμή Θεσσαλονίκης – Aλεξανδρούπολης στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης στο ύψος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.


Σημειώνεται ότι η γραμμή αυτή αποτελεί τμήμα του νέου σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης- Αμφίπολης- Καβάλας- Ξάνθης, που στο πλαίσιο των νέων κατευθυντήριων γραμμών της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) περιόδου 2014-2020 εντάχθηκε στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο (core network).

 


Φάση έργου:
Σε φάση ανάθεσης των απαραίτητων οριστικών μελετών του έργου (Γ΄φάση μελετών)

 

Xρηματοδότηση:
1. Μελέτες
Α’ φάση: ΕΤΠΑ περιόδου 1994-1999
Β΄φάση: ΔΕΔ-Μ  (Μονοετές Πρόγραμμα εργασιών έτους 1996)
Γ’φάση: «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020 (Connecting Europe Facility– CEF 2014-2020)
2.Κατασκευή
Το έργο έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) Περιόδου 2014-2025

 

Εκτιμώμενο κόστος έργου: 250 εκ. ευρώ