ΣΚΑ - 3 Γέφυρες

Έργα / ΑΤΤΙΚΗ /   30.03.2016

To έργο αφορά την κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου, μήκους 5 χλμ. περίπου,  στο τμήμα από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ), με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση.

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της κατασκευής του Προαστιακού Αττικής.
 

 

 

Το έργο περιλαμβάνει :

  • την κατασκευή έργων υποδομής τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ
  • την ολοκλήρωση των έργων υποδομής εντός της ζώνης του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ)
  • την κατασκευή των έργων επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης για την πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ και εντός του ΣΚΑ. Τα έργα έχουν σχεδιαστεί  με ταχύτητα  μελέτης 100 χλμ/ώρα για το νέο τετραπλό διάδρομο στο τμήμα Τρεις Γέφυρες -  ΣΚΑ
  • την κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ και τα έργα εγκαταστάσεων – εξοπλισμών των σταθμών (Αγ.Αναργύρων, Π. Βασιλίσσης, Κάτω Αχαρνές, καθώς και δύο στάσεων ΣΚΑ και ΣΚΑ - Αχαρνές εντός του ΣΚΑ)
  • Τη διαμόρφωση νέου Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας στο ΣΚΑ
  • Η/Μ Εγκαταστάσεις τεχνικών έργων (cut &cover Αγ.Αναργύρων & Πύργουθι), διαβάσεων οχημάτων/πεζών και υπαίθριων χώρων στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ
  • Υπολειπόμενες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων του τμήματος (όπως εργασίες για την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων προστασίας, αποκαταστάσεις / διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, έργα αρχαιολογίας, αποκαταστάσεεις δικτύων ΟΚΩ κλπ.)
  • Την εκπόνηση υπολειπόμενων μελετών για το υπόψη τμήμα
  • Τη συντέλεση απαλλοτριώσεωνΦάση έργου:
Ολοκληρωμένο  

Xρηματοδότηση:
E.Π. ΣΑΑΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ 2007-2013, Εθνικοί Πόροι

Kόστος έργου:
171  εκ. ευρώ Γ’ ΚΠΣ, 95 εκ. ευρώ ΕΣΠΑ, 187 εκ. ευρώ Εθνικοί πόροι

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής:  2002

Απόδοση σε χρήση του αριστερού διπλού διαδρόμου: 2009

Απόδοση σε χρήση του δεξιού διπλού διαδρόμου: 2013

Ολοκλήρωση έργου: 2015

Tεχνικά χαρακτηριστικά:
Mήκος τμήματος: 5 χλμ τετραπλής γραμμής
Tαχύτητα μελέτης: 100 χλμ/ώρα
Cut & Cover: μήκους 1.870 μ.
Σιδ/κές γέφυρες: 8, με μήκη από 10μ έως 200μ εκάστη, συνολικού μήκους 440μ.
Aνισόπεδες διαβάσεις πεζών: 5
Σταθμοί/στάσεις: 3 σταθμοί (Αγ.Αναργύρων, Π. Βασιλίσσης, Κάτω Αχαρνές) και 2 στάσεις (ΣΚΑ και ΣΚΑ - Αχαρνές εντός του ΣΚΑ)