Σε Εξέλιξη Έργα στο Εξωτερικό/Ερευνητικά Προγράμματα

Έργα  08.09.2017

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΛΒΑΝΙΑ (INTERREG IPA II)

Τίτλος Έργου: «Initiative for improving cross border transport through rail connection between Krystallopigi and Pogradec»

Τοποθεσία: Ελλάδα και Αλβανία

Κοινοπρακτικό σχήμα: :ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε., Ministry of Transport and Infrastructure of Albania.

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην μελέτη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Ελλάδας – Αλβανίας, καλύπτοντας το σιδηροδρομικό κενό που υφίσταται, δεδομένου ότι οι δύο γειτονικές χώρες δεν συνδέονται σήμερα σιδηροδρομικά. Η σιδηροδρομική ενότητα “Κρυσταλλοπηγή - Πόγραδετς” έχει συνολικό μήκος περίπου 130 χιλιομέτρων εντός της ελληνικής και αλβανικής επικράτειας και έχει αναγνωριστεί ως μέρος του σχεδιασμού του προγράμματος “TEN-T Connecting Europe”. Η εν λόγω σύνδεση καλύπτει αφενός το αναγνωρισμένο σιδηροδρομικό κενό μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Κανονισμό No. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και της επόμενης απόφασης με No. 661/2010/EU, αλλά αποτελεί αφετέρου και τμήμα των αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών Διαδρόμων, σύμφωνα με τους Κανόνες Σχεδιασμού (Planning Rules) του Connecting Europe Regulation (CEF Regulation).

 

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται:

(α) να συλλεχθούν οι σχετικές πληροφορίες από όλους τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις, περιφερειακές αρχές, διαχειριστές σιδηροδρομικής υποδομής και φορείς εκμετάλλευσης),

(β) να αξιολογηθεί η μελλοντική κοινωνικοοικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του νέας αυτής σιδηροδρομικής σύνδεσης και

(γ) α αξιολογηθούν οι κύριες επιπτώσεις της. Το πεδίο εφαρμογής της μελέτης καλύπτει τόσο τους επιβάτες όσο και τα φορτία.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ PODGORICA ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Τίτλος Έργου: «Consultancy Services for FIDIC Engineer for Replacement of the Signalling/Interlocking Device in the railway station Podgorica, Montenegro»

Τοποθεσία: Μαυροβούνιο

Κοινοπρακτικό σχήμα: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (Leader), SYSTEMA Consulting SMLTD

Περιγραφή:Ο Σύμβουλος θα επιτελέσει το ρόλο του Συμβούλου Μηχανικού στην Υπηρεσία Σιδηροδρομικής Υποδομής του Μαυροβουνίου ασκώντας ουσιαστικά την επίβλεψη του Αναδόχου ο οποίος θα αντικαταστήσει τις συσκευές Signaling/Interlocking στον σιδηροδρομικό σταθμό Podgorica.

Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος θα εκτελέσει τις εξής δραστηριότητες :

  • Διαχείριση της σύμβασης "Αντικατάσταση της διάταξης σηματοδότησης / σύμπλεξης στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ποντγκόριτσα", σύμφωνα με τους "Όρους Συμβολαίου για την Κατασκευή Εργοταξιακών Έργων" (FIDIC Red Book) "Πρώτη Έκδοση, 1999" που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Φιλελεύθερων Συμβούλων (FIDIC).
  • Εξασφάλιση ότι όλα τα έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο της σύμβασης έργων πρέπει να συμμορφώνονται με τα εγκεκριμένα σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές, το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό, τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης, την τυποποιημένη τεχνική πρακτική, καθώς και τη σχετική νομοθεσία και πολιτική του Μαυροβουνίου.
  • Λήψη αποφάσεων σε συνεννόηση με τον Εργοδότη.
  • Ενημέρωση και Παροχή συμβουλών στον εργοδότη σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, την ποιότητα, το κόστος και τον έλεγχο του χρόνου και τα θέματα εφαρμογής, εάν υπάρχουν.
  • Εκτέλεση δραστηριοτήτων σχετικών με την επίλυση διαφορών σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο FIDIC 1999.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Energy harvesTing for signALing and cOmmunicatioN systems» (Horizon 2020 –S2R )

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: ««Energy harvesTing for signALing and cOmmunicatioN systems» (συντομογραφία ETALON) στα πλαίσια της πρόσκλησης Horizon 2020 / Shift2Rail.

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το ερευνητικό πρόγραμμα ETALON έχει δύο κύριους σκοπούς:

a. Την ανάπτυξη τεχνικής λύσης για την ενίσχυση των λειτουργιών «ΑΚεραιότητας των ΑΜαξοστοιχιών» (ΑΚΑΜ), δηλαδή της ακριβούς και έγκαιρης ενημέρωσης των αρμοδίων για την κατάσταση των συρμών, και ειδικά των μακρών συρμών. Η πρόταση θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστήματος παροχής ενέργειας στις συσκευές ΑΚΑΜ, κυρίως στις περιπτώσεις τρένων (ιδίως εμπορευματικών αμαξοστοιχιών) που δεν διαθέτουν τροφοδοσία ρεύματος στις φορτάμαξες. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην ανάπτυξη ενός ενισχυμένου και αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνιών το οποίο θα λειτουργεί με αξιοπιστία στο δυσμενές σιδηροδρομικό περιβάλλον (μακροί συρμοί σε ορεινό περιβάλλον ή περιβάλλον εναλλαγής σηράγγων με γέφυρες, κλπ.)

b. Την ανάπτυξη ανταγωνιστικών λύσεων ενεργειακής συγκομιδής για την ενίσχυση της εγκατάστασης παρατρόχιου ελεγκτή αντικειμένων (object controller) επί του εδάφους. Οι λύσεις θα ελαχιστοποιούν την παρατρόχια υποδομή της γραμμής και ιδιαίτερα τις καλωδιώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Etalon, επισκεπτείτε την ιστοσελίδα www.etalon-project.eu