Αριθμός Διαγωνισμού 10274

Προκηρύξεις  27.09.2017

Παροχή υπηρεσιών πλήρους διετούς συντήρησης και ελέγχου των συστημάτων κλιματισμού, στο κτήριο γραφείων της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», επί της οδού Καρόλου 27, στην Αθήνα (Α.Δ.10274).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 11-10-2017, και ώρα έως και 11:00.

 

Δείτε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Διαγωνισμού