Αριθμός Διαγωνισμού 10281

Προκηρύξεις  10.10.2017

Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών (courier services) αλληλογραφίας και δεμάτων (Α.Δ.10281).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 09-11-2017, και ώρα έως και 11:00.