Αριθμός Διαγωνισμού 10282

Προκηρύξεις  26.10.2017

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης έναντι κινδύνου πυρός και λοιπών κινδύνων μισθωμένων κτιρίων της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» και του περιεχομένου τους, για δύο έτη (Α.Δ.10282).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 14-11-2017, και ώρα έως και 11:00.