Ροδοδάφνη (Αίγιο) – Ψαθόπυργος (Σήραγγα Παναγοπούλας)(Υποδομή)

Έργα / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ /   15.12.2016

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 21,5 χλμ., από Χ.Θ. 91+500 έως Χ.Θ. 113+000, στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος  της γραμμής Αθήνας - Πάτρας.


Το προτεινόμενο έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του άξονα Αθήνας-Πάτρας και αποσκοπεί:

  • στη μείωση του χρόνου διαδρομής της γραμμής Αθήνας - Πάτρας σε 2 ώρες από 3 ώρες και 25’, μετά και την ολοκλήρωση των έργων έως την Πάτρα.
  • στην επέκταση του εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος δικτύου σε μεγάλο μήκος του, πέραν του Κιάτου, καθώς και στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς του (ενιαίο εύρος γραμμής) με το βορείως της Αθήνας σιδηροδρομικό δίκτυο.

 

Αναλυτικότερα στο παρόν έργο περιλαμβάνονται:

  • Η κατασκευή της δίδυμης σήραγγας Παναγοπούλας, συμπεριλαμβανομένων των Cut & Cover εισόδων και εξόδων, με τις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτών, χωματουργικές εργασίες ανοικτής γραμμής, τεχνικά έργα (Ανισόπεδες Διαβάσεις, Σιδηροδρομικές Γέφυρες κλπ)
  • υδραυλικά έργα προστασίας,
  • συντέλεση των απαλλοτριώσεων και επιτάξεων των αναγκαίων εκτάσεων,
  • κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου,
  • εργασίες αποκατάστασης θιγόμενου δικτύου κοινής ωφέλειας 
  • εργασίες αρχαιολογίας

 

 

Φάση έργου:
Υπό κατασκευή

 

Xρηματοδότηση:

Εθνικοί πόροι και από 1-1-2014 από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) 2014-2020

 

Kόστος έργου:
337 εκ. ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη κατασκευής: 2012
Oλοκλήρωση έργου: 2018

 

Tεχνικά χαρακτηριστικά:
Μήκος τμήματος: 27,6 χλμ
Ταχύτητα μελέτης: 100-150 χλμ/ώρα         
 
 

Σήραγγες:  μια σήραγγα στην περιοχή Παναγοπούλας, δύο κλάδων (μήκους 4.800 μ. περίπου έκαστος περιλαμβανομένων των τεχνικών cut&cover εισόδου και εξόδου και με συνδετήριες στοές ανά 500 μ.), με μία σήραγγα ενδιάμεσης προσβολής μήκους 500μ περίπου καθώς και 3  Σιδ/κές γέφυρες και 27 Aνισόπεδες διαβάσεις