Αριθμός Διαγωνισμού 10258

Προκηρύξεις  06.11.2017

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) μετασχηματιστών έλξης στους υποσταθμούς Σφίγγας και Κηφισού (Α.Δ.10258).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 11-12-2017, και ώρα έως και 17:00.