Αριθμός Διαγωνισμού 10287

Προκηρύξεις  27.11.2017

Παροχή υπηρεσιών αναδημιουργίας του εταιρικού ιστότοπου www.ergose.gr με διετή τεχνική υποστήριξη και φιλοξενία του (hosting) σε περιβάλλον Cloud. (Α.Δ.10287)