Σύνδεση με εμπορευματικό Λιμένα Ν. Ικονίου

Έργα / ΑΤΤΙΚΗ /   30.03.2016

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους (1,435μ.), η αρχή της οποίας (χ.θ. 0+000) βρίσκεται στα δυτικά όρια του λιμένα Ν. Ικονίου εντός της ζώνης ιδιοκτησίας του ΟΛΠ, στη θέση του προβλεπόμενου επιλιμένιου Σιδηροδρομικού Σταθμού (περιοχή Περάματος) και το πέρας της συνδέεται με το νέο σιδηροδρομικό άξονα Αθηνών-Κορίνθου, ο οποίος στη συνέχεια διέρχεται από την περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Η γραμμή θα χρησιμοποιείται μόνο από εμπορευματικά τρένα και θα συνδέει το λιμένα του Ν. Ικονίου με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο στο συγκρότημα Θριασίου Πεδίου όπου θα συγκεντρώνονται οι σιδηροδρομικές και εμπορευματικές δραστηριότητες. 

 

Μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τον εμπορευματικό λιμένα Πειραιά στο Νέο Ικόνιο, θα είναι δυνατόν προϊόντα που, κατά πολύ υψηλά ποσοστά εισάγονται στην Ελλάδα δια θαλάσσης μέσω του λιμένα, να προωθούνται στους τελικούς προορισμούς τους ανά τη χώρα με τρένο – ή, αντίστροφα, ελληνικά προϊόντα να διοχετεύονται με τρένο στο λιμένα Πειραιά προς εξαγωγή ή και προς προώθηση στα νησιά του Αιγαίου, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.

 

Μακροπρόθεσμα, λαμβανομένων υπ’ όψη των τάσεων δραστικής αύξησης των μεγεθών των πλοίων που μεταφέρουν Ε/Κ και αυτοκίνητα από την Άπω Ανατολή – αύξηση μεγεθών που συνοδεύεται από τάση συγκέντρωσης των κόμβων διανομής σε λίγους μόνο λιμένες σε όλη τη Μεσόγειο – η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα Πειραιά (που παρέχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει το ρόλο τέτοιου κόμβου διανομής) μπορεί να επεκταθεί και πέραν των βορείων συνόρων της χώρας.

 

Με το ανωτέρω έργο,  λοιπόν, θα επιτευχθεί σημαντική αύξηση του μεταφορικού έργου του σιδηροδρόμου (με αντιστροφή των αρνητικών τάσεων των τελευταίων ετών), σε μεγάλο βαθμό προερχόμενη από εκτροπή αντίστοιχης κυκλοφορίας από τα οδικά οχήματα, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται ως προς την κατανάλωση ενέργειας, την περιβαλλοντική διαχείριση, τα ατυχήματα στο τομέα των μεταφορών κλπ.


Πιο συγκεκριμένα στο έργο περιλαμβάνεται:

α) η κατασκευή των έργων υποδομής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής που χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:

i) στο τμήμα από το ΧΛΜ 0,6 έως ΧΛΜ 6,0 μήκους 5,4 χλμ

ii) στο τμήμα από ΧΛΜ 6,0 έως ΧΛΜ 17,1 μήκους, 11,1 χλμ. Το τμήμα αυτό συνδέεται στο τέλος του με τη νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Αθηνών – Κορίνθου και μέσω αυτής οδηγείται στο Θριάσιο Πεδίο.

β)  η συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων για τη γραμμή

γ) η κατασκευή της επιδομής για το συνολικό μήκος της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 17,1 χλμ. καθώς και των γραμμών του επιλιμένιου σταθμού με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, όπως επίσης και της γραμμής πρόσβασης προς το Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων.

δ) η εγκατάσταση σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών σε όλο το τμήμα.

 

 

Φάση έργου: Oλοκληρωμένο

 

Xρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής 2000 - 2006

                                 Εθνικοί Πόροι

 

Kόστος έργου:  156  εκ. ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής: 2001

Oλοκλήρωση έργου: 2013        

                                

Tεχνικά χαρακτηριστικά:

Mήκος τμήματος : 17 χλμ

Tαχύτητα μελέτης: 90χλμ/ώρα 

                                     

Σήραγγες: 7 σήραγγες συνολικού μήκους 7.000 μ. περίπου

Cut & Cover: 2 Cut & Cover συνολικού μήκους 800 μ. περίπου

Σιδ/κές γέφυρες: 7 συνολικού μήκους 1.100 μ περίπου

Aνισόπεδες διαβάσεις: 4 συνολικού μήκους 90 μ.