Αριθμός Διαγωνισμού 10294

Προκηρύξεις  02.03.2018

Προμήθεια τριών (3) καινούριων Σχεδιογράφων (Plotters) με πενταετές Συμβόλαιο Συντήρησης (Α.Δ.10294).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 21-03-2018, και ώρα έως και 11:00.