Αναβάθμιση τμημάτων Οινόη - Τιθορέα και Δομοκός - Θεσσαλονίκη

Έργα / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ /   30.03.2016

Το έργο αφορά σε εργασίες αναβάθμισης της υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής και κατασκευή περίφραξης σε επιλεγμένα τμήματα της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Οινόης – Θεσσαλονίκης, ώστε να επιτευχθεί ταχύτητα κυκλοφορίας έως 200 χλμ. / ώρα. Τα τμήματα που αναβαθμίστηκαν ανέρχονται σε 255 περίπου χλμ., σε ανάπτυγμα μονής γραμμής, και βρίσκονται στις περιοχές Οινόης – Τιθορέας, Δομοκού – Λάρισας και Αιγινίου – Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :

  • έργα αναβάθμισης της υποδομής της γραμμής, όπου η κατάσταση της γραμμής είναι προβληματική
  • έργα αναβάθμισης της επιδομής της γραμμής με αλλαγή των φθαρμένων υλικών και διόρθωση των υπερυψώσεων των καμπυλών.
  • μικρά τεχνικά, κυρίως για την απορροή των ομβρίων υδάτων, και καθαρισμός των υπαρχουσών τάφρων
  • περίφραξη εντοπισμένων τμημάτων γραμμής, κυρίως κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς 

 

Φάση έργου:
Ολοκληρωμένο


Xρηματοδότηση:
E.Π. ΣΑΑΣ 2000-2006

 

Kόστος έργου:
87,70 εκατ. ευρώ


Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη κατασκευής: 2005

Oλοκλήρωση έργου: 2010
                
Tεχνικά χαρακτηριστικά:
Mήκος τμημάτων: 255 χλμ
Tαχύτητα μελέτης: 200 χλμ/ώρα