Ανακαίνιση Μηχανοστάσιου Θεσ/κης

Έργα / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ /   30.03.2016

Το έργο αφορά κυρίως τη συμπλήρωση και επέκταση του σηματοτεχνικού εξοπλισμού της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή.

 

 

 

To έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες:

  • ανακαίνισης της γραμμής Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης και την κατασκευή νέας συνδεσμολογίας, ώστε να καταστεί γραμμή κύριας κυκλοφορίας.
  • σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης στην ευρύτερη περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης μεταξύ ΤΧ1 – ΤΧ5.
  • ηλεκτροκίνησης της μονής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 4 χλμ περίπου, Αξιού  – Γέφυρας και συμπλήρωσης της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης.
  • αντικατάστασης δύο υφιστάμενων μεταλλικών σιδηροδρομικών γεφυρών με γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα στις Χ.Θ. 13+316 και Χ.Θ. 14+468 της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Πλατέος στην περιοχή της Σίνδου.

 

 

Φάση έργου:

Ολοκληρωμένο

 

Xρηματοδότηση:

EΣΠΑ   2007-2013

 

Kόστος έργου:  

18,5 εκ. ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής:  2009

Oλοκλήρωση έργου: 2012

 

Tεχνικά χαρακτηριστικά:

Σιδηροδρομικές γέφυρες:    2

Αναβάθμιση υποδομής: 3,7 χλμ

Αναβάθμιση επιδομής: 5,1 χλμ

Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης & ηλεκτροκίνησης: 4 χλμ.